Onze missie


Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

In onze webshop vind je veel verschillende producten die deze idealen van Amnesty centraal stellen. Alles is geproduceerd in de geest van Amnesty.

Dat betekent dus: verantwoorde kaarsen, eerlijke mode en inspirerende kaarten. Alle leveranciers waar wij bij inkopen vragen we een ethische code te ondertekenen.

Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de algemene doelstelling van Amnesty International om mensenrechten te beschermen en mensenrechtenschendingen te voorkomen.


Het verhaal achter onze producten

Bij onze producten staan verschillende icoontjes, ze geven jou informatie over de verhalen

achter onze producten en de manier waarop onze producten zijn geproduceerd.


Amnesty-exclusief

Veel producten in onze webshop zijn gemarkeerd met het Amnesty-exclusief-icoon.

Dit geeft aan dat ze zijn bedrukt met het Amnesty-logo of -kaarsje.

De producten zijn speciaal voor ons ontworpen en/of geproduceerd.


Faitrade

Natuurlijk worden al onze producten op een eerlijke manier geproduceerd,

maar ons fairtrade-icoon vindt je bij producten die verbonden zijn aan een speciaal project of bedrijf.

De projecten of bedrijven zorgen voor de naleving van mensenrechten,

bieden werknemers een eerlijk loon en hebben respect voor het milieu.


Organic

Producten met ons organic-icoon zijn gemaakt van biologische materialen en met respect voor de natuur, mensen en dieren.

Belangrijk is dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gebruikt. Deze producten dragen dus bij aan een

schoon milieu, wat wordt gerekend tot de collectieve mensenrechten. Lees hier meer over mensenrechten en het milieu.


Recycled

Ons recycled-icoon geeft aan dat het product geheel of deels is gemaakt van hergebruikte materialen.

Recycling draagt bij aan meer werkgelegenheid en een beter milieu. De gebruikte materialen krijgen zo een tweede leven als Amnesty-product!

Dit wordt ook wel 'upcycling' genoemd. Er wordt op een creatieve manier een nieuw, beter product ontwikkeld van oude materialen.


FSC

FSC is het keurmerk van de Forest Stewardship Council en geeft aan dat bij de productie van het papier of hout op een verantwoorde manier

rekening is gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten van bosbeheer.

Het keurmerk is altijd te vinden op de verpakking van de desbetreffende Amnesty-producten.

In de Amnesty-webshop zijn de producten gemarkeerd met ons FSC-icoon.


Ons aankoopbeleid

Bij iedere beslissing maken we een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan

en houden we rekening met de belanghebbenden. We willen ervoor waken dat de organisatie op welke wijze dan ook betrokken raakt bij schendingen van mensenrechten.

Daarnaast beseffen we dat we een bredere verantwoordelijkheid hebben dan het eigen werkterrein. 

Ook op sociaal, ecologisch en economisch gebied willen we erop toezien dat het handelen van de organisatie en

haar medewerkers geen negatieve gevolgen heeft. Dit geldt in deze webshop specifiek voor de aankoop van producten.

De maatschappelijke effecten van de productieketen van onze artikelen worden hierbij streng in acht genomen.

Amnesty Nederland volgt de internationale richtlijn ISO 26000 voor het implementeren van MVO in onze organisatie.

De richtlijn is ook van toepassing op de ondernemingen en organisaties waarmee Amnesty Nederland zaken doet,

hun dochter- en partnerondernemingen, en de ondernemingen die onderdeel vormen van de keten van een product.

Van begin tot eindproduct.

Lees hier meer over het MVO-beleid van Amnesty Nederland.