Amnesty’s privacy-statement

Amnesty International vindt jouw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken jouw gegevens voor onze donateursadministratie, om je te informeren over ons werk, om jouw steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen.  Je kunt jouw gegevens op ieder moment opvragen of laten wijzigen door contact op te nemen met het Servicecenter, bereikbaar via 020 – 626 44 36 (tijdens kantooruren). Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten.

 

Privacybeleid Amnesty International Nederland

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Jouw gegevens zijn en blijven van jou: we vertellen je graag wat we van je weten en waarom we dat nodig hebben om je van dienst te kunnen zijn. Indien je geen prijs meer stelt op onze informatie, kun je dit altijd aan ons doorgeven. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Inhoudsopgave privacybeleid:

 1. Toepasselijkheid
 2. Gegevensverwerking
 3. Gegevensverzameling via internet
 4. Gegevensverzameling buiten internet
 5. Deelnemen aan campagnes van Amnesty International
 6. E-mail
 7. Mailings
 8. Contact met donateurs
 9. Vrijwilligers bij Amnesty International
 10. Gegevens wijzigen
 11. Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
 12. Cookies en beveiliging

 

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Amnesty International.

Als deelnemer aan onze campagnes, vrijwilliger of donateur accepteer je dit privacybeleid en geef je toestemming aan Amnesty International om jouw informatie te verzamelen, op te slaan en te verwerken op de manieren die in dit beleid beschreven staan voor de door jouw gewenste doeleinden.

 

Gegevensverwerking

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. Amnesty International verstrekt persoonsgegevens niet aan derden. Bij de ondertekening van petities worden alleen jouw naam en woonplaats aan de autoriteiten doorgegeven.

Amnesty International draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De donateursadministratie en het e-mailactiebestand van Amnesty International zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), meldingsnummers 1290555, 1290567, 1347969.

Amnesty International heeft het CBF-keur voor goede doelen (www.cbf.nl). We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA (www.ddma.nl) en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Amnesty International werkt alleen met partijen die Postfilter (www.postfilter.nl) en het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen. 

Als je vragen hebt over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens of als je wilt weten welke persoonlijke gegevens Amnesty International verwerkt, neem dan contact op met ons Servicecenter, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren). Amnesty International is verplicht om bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. 

 

Gegevensverzameling via internet

Amnesty International verzamelt met haar website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, als je deelneemt aan een online-actie, wanneer je je aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger,  of wanneer je een bestelling doet via onze webshop.

 

Gegevensverzameling buiten internet

Amnesty International verzamelt ook persoonsgegevens als je deelneemt aan acties van Amnesty International, of als je donateur of lid wordt via een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

 

Deelnemen aan campagnes van Amnesty International

Je kunt op diverse manieren (online en daarbuiten) deelnemen aan campagnes van Amnesty International. Als je meedoet aan een campagne van Amnesty International waarbij we een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreken, is het mogelijk dat je een reactie ontvangt van dit bedrijf of deze instelling. Als je vermoedt dat jouw gegevens door het bedrijf of de instelling openbaar worden gemaakt door jouw deelname aan een van onze campagnes, neem dan contact met ons op via het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

 

E-mail

Wanneer je als deelnemer aan een campagne, lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Amnesty International hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht, of door contact op te nemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

 

Mailings

Amnesty International maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Amnesty haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Het melden van deze mogelijkheid, die overigens door veel organisaties wordt gebruikt, wordt door de Wet bescherming persoonsgegevens (nog) niet verplicht gesteld. Indien je de toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken, kun je gebruikmaken van de afmeldlink in de betreffende e-mail, of door contact op te nemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

 

Contact met donateurs

Als je je aanmeldt als donateur van Amnesty International leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen van Amnesty International per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Amnesty International informeert haar donateurs over de campagnes via haar bladen, per e-mail, post, telefoon en/of social media.

Amnesty International is een vereniging die voor haar inkomsten afhankelijk is van de donaties van particulieren. Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Amnesty International (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. 

Bij het aanschrijven via post van donateurs en relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter (www.postfilter.nl). Amnesty International zet daarnaast telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren over onze campagnes. Amnesty International werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.rijksoverheid.nl). Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl). Als je hebt aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door Amnesty International, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Als je ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door jou opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. Je kunt je ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

 

Vrijwilliger worden bij Amnesty International

Amnesty International legt persoonsgegevens van vrijwilligers vast in de vrijwilligersadministratie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Amnesty International informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Amnesty International-campagnes. Je kunt je als vrijwilliger afmelden voor deze informatie via afmeldlinks in de mailings of telefonische bij het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar 020-5352111 (tijdens kantooruren).

 

Gegevens wijzigen

Je kunt jouw gegevens te allen tijde inzien of wijzigen via de pagina Contact en Service. Hier kun je jouw adres, e-mailadres en/of voorkeur voor te ontvangen bladen wijzigen. Hier kun je ook terecht als je geheel geen prijs meer stelt op onze informatie. http://www.amnesty.nl/contact-en-service.

Geef je jouw wijzigingen liever telefonisch door, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar 020-5352111 (tijdens kantooruren).

 

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op onze contact en servicepagina abonneren op e-mailnieuwsbrieven van Amnesty International. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

 

Cookies en beveiliging

De websites van Amnesty International plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Amnesty beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Amnesty na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Amnesty gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Amnesty website(s) en hun functionaliteit:

     
     

Cookie(s)

Doel

opslagperiode

Google Analytics :

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

 

 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Amnesty inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Amnesty de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Amnesty kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

 

 

 

2 jaar

sessie

6 maanden

20 jaar

Cookies voor HotJar (_hjIncludedInSample en _hjUserId ): wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers (anoniem) de website gebruiken. Deze  cookies zijn  zowel sessie-  als persistent (1 jaar) cookies.

Facebook/twitter cookies (worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Amnesty website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Onze website gebruikt ook cookies om bepaalde opties aan te passen en om de ervaring van regelmatige bezoekers te verbeteren. Daarnaast maken cookies het voor geregistreerde gebruikers gemakkelijk om online-actieformulieren in te vullen en van commentaar te voorzien zonder dezelfde gegevens opnieuw in te hoeven vullen. 

Je kunt jouw browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers op onze website:

•  Cookies en Internet Explorer, zie: www.support.microsoft.com/gp/cookies/en 
•  Cookies en Firefox, zie: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
•  Cookies en Google Chrome, zie: www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
•  Cookies en Safari, zie: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_NL
•  Cookies en Opera, zie: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Amnesty International heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook jouw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser je te melden dat je op een veilige site bent.

Amnesty International gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al jouw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter van Amnesty International, bereikbaar via 020-5352111 (tijdens kantooruren).

Privacybeleid Vereniging Amnesty International afdeling Nederland. Versie: 15 april 2016. 
Amnesty International houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid.