Privacyverklaring webshop Amnesty

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe Amnesty International Nederland (Amnesty) omgaat met de (persoons)gegevens van bezoekers en klanten van de webshop (webshop.amnesty.nl).

 

Doel

Amnesty gebruikt de (persoons)gegevens van bezoekers en klanten van de webshop om de bestelling uit te voeren en voor marketingdoeleinden. We leggen jouw gegevens vast voor:

· Verwerken van bestellingen van onze website(s)

· Bezorging

· Retouren

· Contact met onze klantenservice

· Ook van onze zakelijke contacten kunnen we gegevens opslaan om uitvoering te geven aan een overeenkomst.

 

Daarnaast verwerken we gegevens voor extra service en dienstverlening. Dit doen we op grond van een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’. We leggen jouw gegevens vast voor:

 

· Klantenservice

· Analyse van onze dienstverlening

· Het aanmaken van een account op de site

· Het delen van content via social media

· Marketing en fondsenwerving

· Beveiliging, misbruik en fraude opsporing

 

Hieronder lees je precies welke gegevens we waarvoor gebruiken:

 

a. Accountregistratie

Om iets aan te schaffen in de webshop heb je een account nodig. Hier vragen we jouw:

· Naam

· E-mailadres

· Aanhef (optioneel)

· Wachtwoord

· Nieuwsbrief opt-in

 

b. Bestellingen, retouren en bezorging

In je account bewaren we jouw contact- en betaalgegevens, jouw eerdere bestellingen, retouren, e-mailwensen en persoonlijke gegevens. Je kunt je producten ruilen. Daarom kijken we ook naar de datum van aankoop en de producten die je hebt gekocht.

 

· Adres

· Betaalgegevens

· Bestellingen

· Retouren

· Nieuwsbriefvoorkeuren

· Datum van aankoop

· Facturen

 

Deze gegevens worden ook in je account geregistreerd.

 

c. Klantenservice

Van jouw e-mails met vragen en je gesprekken met onze klantenservice maken we een aantekening zodat we makkelijk de afhandeling van een vraag kunnen volgen en we je de volgende keer beter te woord kunnen staan.

 

d. Marketing en fondsenwerving

We gebruiken je gegevens ook voor marketing en fondsenwerving. We proberen de inhoud van de nieuwsbrief, de website en onze andere communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren. We kijken ook naar de manier waarop je onze websites en apps gebruikt. Zo laten we je relevante content zien. Meer hierover lees je in ons algemene privacy statement. We gebruiken hiervoor inderdaad ook cookies, van onszelf en andere partijen, meer hierover lees je in ons cookiestatement.

 

e. Zakelijk

Ook organisaties kunnen zakelijke bestelilngen plaatsen in de Amnesty webshop, dit gebeurt via de klantenservice. Dan noteren we de organisatie, contactpersoon, factuurgegevens en houden we de orderhistorie bij. Het kan zijn dat we een zakelijke acount – indien gekozen wordt voor achteaf betaling- verifieren bij een externe bron, zoals de KvK.

 

f. Beveiliging, misbruik en fraudeopsporing

We kunnen jouw gegevens gebruiken voor onderzoek naar mogelijke fraude, misbruik en het tegengaan hiervan. Wij gebruiken hiervoor een aantal gegevens, zoals jouw gebruiksgegevens. Wanneer wij vermoeden dat sprake is van fraude, kunnen wij beperkende maatregelen nemen (zoals een tijdelijke blokkade).

 

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens die wij verzamelen op onze webshop voor het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Amnesty.

 

Persoonsgegevens

Wanneer je een account aanmaakt op de Amnesty webshop of een aankoop doet verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, bankgegevens en gegevens met betrekking tot betalingen en aankoophistorie. Dit doen we ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Amnesty kunnen we aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen zoals we ze eerder in deze privacy statement hebben opgesomd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Je account kan je altijd opzeggen via de klantenservice. In dat geval deactiveren wij je account en wordt je account na een jaar verwijderd.

De gegevens over tansacties van onze webshop vallen onder de wettelijke (fiscale ) bewaartermijn en worden nog minimaal 7 jaar bewaard. Gegevens kunnen –geanonimiseerd - eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Beveiliging

Amnesty zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de (persoons)gegevens van klanten en bezoekers. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL). Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In je account-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Slechtts een beperkte groep Amnesty medewerkers heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

 

Verwerkers en derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derden zijn, denk aan de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit partijen die ten behoeve van Amnesty persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld online marketingbureaus, webbouwers en distrbuteurs. Met deze partijen maakt Amnesty passende contractuele afspraken.

Amnesty maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen. Het privacy-beleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties.

 

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, dat geen passend beschermingsniveau heeft en niet voldoet aan de overige verplichtingen uit de AVG.

 

 

Jouw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen Via ons contactformulier kan je Amnesty verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je Amnesty verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

 

Wij kunnen je verzoek alleen (direct) in behandeling nemen, indien je aanvraag voorzien is van voldoende (juiste) informatie. Amnesty is namelijk verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Indien je verzoek onvolledig is, zullen wij je om extra informatie vragen ter verificatie. Sommige gegevens kan Amnesty niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

 

Inzage en overdraagbaarheid

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty telefonisch contact met je opnemen.

 

Ook kan je het Servicecenter verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

 

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment een gegeven toestemming aan Amnesty voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) weer intrekken.

 

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring of over hoe Amnesty omgaat met (persoons)gegevens kunnen ingediend worden via privacy@amnesty.nl of per brief t.a.v. het Servicecenter van Amnesty, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Versie: november 2021