Privacybeleid Amnesty International Nederland

Amnesty International verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacy-verklaring is van Amnesty International, Afdeling Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in (1016 DR) Amsterdam aan de Keizersgracht 177, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40530953 (hierna: ‘Amnesty’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de websites en webshop van Amnesty.

Gegevensverwerking

Wij houden een donateurs- en ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Amnesty International (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Amnesty International maakt mensen bewust van het belang van mensenrechten en roept hen via acties en campagnes op om aan onze acties mee te doen. Amnesty’s werk wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of een verzoek om de bijdrage te verhogen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of actienetwerken, wanneer je je aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger, of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. En offline gebeurt dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Amnesty kan in sommige gevallen gebruikmaken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te controleren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Amnesty maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen. Het privacybeleid van PayPal geldt voor alle PayPal-transacties.

Deelname aan campagnes van Amnesty International

Je kunt op diverse manieren (online en offline) deelnemen aan campagnes van Amnesty. Indien je meedoet aan een Amnesty-campagne waarbij Amnesty een autoriteit, bedrijf of instelling aanspreekt, worden uitsluitend jouw naam en woonplaats doorgegeven. Als je vermoedt dat jouw gegevens openbaar worden gemaakt als gevolg van je deelname aan één van onze campagnes, neem dan contact op met ons Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties

E-mail
Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of actienetwerken, als lid, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Amnesty International hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen of wil je niet meer meedoen aan onze actienetwerken, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt of via ons contactformulier.

Sms
Amnesty heeft een Sms-spoedactienetwerk. Afmelden voor de sms-acties kan door PROTEST STOP naar 4333 te sms’en of een e-mail te sturen naar actieservice@amnesty.nl. Ook kan je eenmalig per sms een donatie doen. Lees meer over onze sms spoedacties en donaties in de sms-voorwaarden.

WhatsApp
Amnesty heeft een WhatsApp-service waarmee je op de hoogte kunt blijven van acties en activiteiten bij jou in de buurt. Afmelden voor de groepsberichten kan op elk moment door ‘Amnesty UIT’ te sturen naar het nummer van deze service (Gouda: 06 453 91 424, Culemborg: 06 109 36 248, Amersfoort: 06 826 64 262, Eindhoven: 06 142 05 629, Utrecht: 06 453 30 898). Binnen de groep zie je alleen onze berichten en niet die van alle anderen die van deze dienst gebruikmaken. Alleen de beheerder kan jouw berichten zien. Lees meer over onze WhatsApp-service in de WhatsApp-voorwaarden.

Telemarketing
Amnesty International zet telemarketing in om leden, donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Amnesty werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het telefonisch werven van nieuwe leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan via ons contactformulier.

Direct mail
Amnesty International verstuurt post om leden, donateurs en relaties te informeren over over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van Amnesty, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Bij het sturen van post naar potentiële leden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter. Dit kan via ons contactformulier.

Ons magazine: Wordt Vervolgd
Wordt Vervolgd is ons journalistiek onafhankelijke maandblad over mensenrechten met onder andere interviews, buitenlandreportages, onderzoeksverhalen, boek- en filmrecensies, fotoreportages en columns. Leden van Amnesty International die 30 euro of meer per jaar betalen, kunnen het blad tien keer per gratis ontvangen. Stel je hierop geen prijs, kun je dit kenbaar maken via ons contactformulier.

Sociale media

Amnesty International is actief op verschillende sociale media-kanalen. De AmnestyNL-accounts op Facebook, Twitter en Instagram worden beheerd vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast zijn er verschillende Amnesty-groepen die hun eigen pagina’s hebben op onder andere Facebook en Twitter.

Amnesty maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien je wilt weten waarom jij een bepaalde advertentie van Amnesty getoond krijgt op Facebook, kan je doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom jij een advertentie te zien krijgt. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Jouw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via ons contactformulier kan je Amnesty verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je Amnesty verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief  aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty International telefonisch contact met je opnemen. Sommige gegevens kan Amnesty niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage en overdraagbaarheid
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via privacy@amnesty.nl of per brief  aan het Servicecenter van Amnesty International, Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam. Amnesty is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal Amnesty telefonisch contact met je opnemen.

Ook kan je het Servicecenter verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Cookie-statement

Amnesty gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van je bezoekersgedrag. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Lees meer over cookies in het cookie-statement.

Amnesty maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden op gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.

Beveiliging

Amnesty heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Amnesty gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Keurmerken

Amnesty International heeft het CBF-keur voor Goede Doelen. We zijn lid van de branchevereniging voor Data-Driven Marketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes die de branchevereniging heeft opgesteld. Amnesty werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-nietregister in acht nemen. Amnesty heeft het Privacy Waarborg-keurmerk.

Vragen of klachten

Amnesty International behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring. Heb je het idee dat Amnesty niet in overeenstemming met privacy-wetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op met het Servicecenter: (020) 626 44 36 (tijdens kantooruren) of servicecenter@amnesty.nl. Vanaf 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel kan je de Autoriteit alleen nog tippen via dit formulier.

Versie mei 2018