Disclaimer

Amnesty International streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Wanneer Amnesty informatie uit externe bronnen ontvangt, wordt deze zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan Amnesty niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is en aanvaardt Amnesty geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Mocht je dergelijke onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs indien je dit kunt doorgeven aan de webredactie.